گروه طرح و صنعت

سخن روز

آمار بازدید کنندگان


تعداد افراد آنلاين:2
تعداد بازديد امروز:5
تعداد بازديد ديروز:11
تعداد بازديد ماه:425
تعداد بازديد ماه گذشته:516
تعداد بازديد كل:17280

انواع باد

حرکات هوا که خود باعث ايجاد باد مى گردد هميشه داراى سرعت يکنواختى نيست، هر چه بر سرعت حرکات هوا افزوده گردد به‌همان نسبت بر مقدار سرعت و شدت باد افزوده مى‌شود و بر ين اساس بادها را نام‌گذارى نموده‌اند:

انواع باد دررابطه با حرکت هوا


نام باد

سرعت در ساعت


هوا آرام

صفر تا ۴ کيلومتر


نسيم

۴ تا ۳۵ کيلومتر


باد

۳۵ تا ۵۵ کيلومتر


تندباد

۵۵ تا ۹۰


طوفان

بيش از ۹۰ کيلومتر در ساعت
6/14/2016 12:42:00 PM